околност

околност
същ. - местност, област, покрайнина, хинтерланд
същ. - съседство, близост

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • момент — (лат. momentum) ! најкратко време, миг 2. погодно време, погоден час за нешто 3. околност, пресуден, решавачки миг 4. повод, причина, она што поттикнува 5. битна состојка, битна околност, битна точка …   Macedonian dictionary

  • оказионализам — (лат. ocasio) фил. идеалистички и метафизички правец во филозофијата во 17. век според кој Бог непосредно содејствува секаде, служејќи се со волјата на луѓето и со инстинктот на животните како повод за дејствување телото и душата не влијаат едно… …   Macedonian dictionary

  • контраиндикација — (лат. contraindicatio) 1. спротивна појава, спротивен знак 2. мед. околност што ја спречува примената на постапката што е одредена во врска со обичните симптоми на некоја болест …   Macedonian dictionary

  • новум — (лат. novum) 1. нешто ново Новум тестаментум (лат. Novum testamentum) Нов завет 2. прав. околност која, по завршената правна постапка, дава повод за подигање на друга постапка …   Macedonian dictionary

  • прономинација — (лат. pronominatio) избегнување на споменувањето на некое име на тој начин што место името се споменува некоја околност што има позната врска со тоа име …   Macedonian dictionary

  • рес — (лат. res) 1. нешто, предмет 2. состојба, положба, однос, околност 3. работа, дело рес дубија (лат. res dubia) сомнителна работа рес гесте (лат. res gestae) воени, јуначки дела рес јудиката (лат. res iudicata) правосилна одлука, дело за кое е… …   Macedonian dictionary

  • шанса — (фр. chance) 1. изглед, можност за успех 2. добар услов, среќна околност …   Macedonian dictionary

  • обкръжение — същ. обстановка, среда, общество същ. околност, обстоятелства същ. обсада, блокада, ограждане, заграждане същ. обкръжаване, обграждане, заобикаляне, обикаляне същ. произход, минало същ. кръг …   Български синонимен речник

  • обстоятелства — същ. условия, среда, ситуация, положение, околност, обкръжение, обстановка същ. момент, случай същ. състояние …   Български синонимен речник

  • предградие — същ. покрайнина, околност, квартал …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”